E-MONITORING

To najnowocześniejsze rozwiązanie z użyciem kamer stworzone w celu optymalizacji kosztów, będące alternatywą dla ochrony fizycznej, bądź jej wsparciem. System E-kamery występuje w trzech wariantach:

1
Wirtualny Patrol – polega na tym, iż pracownicy ochrony wykonują w ustalonych odstępach czasowych, weryfikację obrazu z każdej kamery zamontowanej na obiekcie osobno –pracownik musi potwierdzić kontrolę w systemie oraz zgłosić brak uwag.

W przypadku zdarzenia następuje realizacja scenariuszy i procedur ustalonych z klientem, np. wysłanie grupy interwencyjnej czy powiadomienie Policji.
2
Wideo weryfikacja – to weryfikacja sygnałów alarmowych i obrazu z kamer jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia stanowiącego zagrożenie (np. przekroczenie danej strefy przez intruza).

Dzięki temu istnieje możliwość zweryfikowania obrazu z kamery i podjęcia interwencji zanim dojdzie do sytuacji stanowiącej zagrożenie (np. włamanie). Dodatkowo system może być doposażony np. w megafony, umożliwiające wydawanie komunikatów w czasie rzeczywistym.
3
Monitoring systemów alarmowych – monitoring prowadzony w momencie otrzymania sygnału alarmowego, np. pożar, zalanie pomieszczenia, zmiana temperatury, zadymienie, itp.

TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE Z UŻYCIEM KAMER STWORZONE W CELU OPTYMALIZACJI KOSZTÓW, BĘDĄCE ALTERNATYWĄ DLA OCHRONY FIZYCZNEJ, BĄDŹ JEJ WSPARCIEM. SYSTEM E-KAMERY WYSTĘPUJE W TRZECH WARIANTACH:
1
Wirtualny Patrol – polega na tym, iż pracownicy ochrony wykonują w ustalonych odstępach czasowych, weryfikację obrazu z każdej kamery zamontowanej na obiekcie osobno –pracownik musi potwierdzić kontrolę w systemie oraz zgłosić brak uwag.
W przypadku zdarzenia następuje realizacja scenariuszy i procedur ustalonych z klientem, np. wysłanie grupy interwencyjnej czy powiadomienie Policji.
2
Wideo weryfikacja – to weryfikacja sygnałów alarmowych i obrazu z kamer jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia stanowiącego zagrożenie (np. przekroczenie danej strefy przez intruza).

 

Dzięki temu istnieje możliwość zweryfikowania obrazu z kamery i podjęcia interwencji zanim dojdzie do sytuacji stanowiącej zagrożenie (np. włamanie). Dodatkowo system może być doposażony np. w megafony, umożliwiające wydawanie komunikatów w czasie rzeczywistym.
3
Monitoring systemów alarmowych – monitoring prowadzony w momencie otrzymania sygnału alarmowego, np. pożar, zalanie pomieszczenia, zmiana temperatury, zadymienie, itp.