OCHRONA FIZYCZNA

1
Naszym najlepiej rozwiniętym działem jest Ochrona Fizyczna. Polega ona na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa na obiektach poprzez wyznaczenie wyszkolonych pracowników ochrony do obsługi i nadzoru nad nieruchomością.

W chwili obecnej świadczymy wyspecjalizowane usługi ochrony fizycznej dla segmentu biurowego, przemysłowego, handlowego, mieszkalnego i innych.
2
Jako jedyna firma w Polsce, w celu podniesienia jakości usług u klienta, posługujemy się Certyfikowanymi Pracownikami Ochrony, którzy co najmniej raz na 2 miesiące muszą odbyć obowiązkowe szkolenia.

Dzięki temu podnosimy sukcesywnie kwalifikacje naszych pracowników, którzy szkoleni są m.in. z obsługi klienta, Pierwszej Pomocy, Obsługi systemów PPOŻ, sposobów przeprowadzania ewakuacji budynków czy samoobrony.
3
Ponieważ pracownicy ochrony są również Państwa wizytówką na obiekcie, dbamy o to, aby byli ubrani w jednolite i eleganckie umundurowanie.

Dodatkowo wyposażamy ich w identyfikatory ze zdjęciem, emblematy firmowe, nowoczesne środki łączności bezprzewodowej i telefonicznej oraz zapewniamy im wsparcie w postaci załóg interwencyjnych.
1
Naszym najlepiej rozwiniętym działem jest Ochrona Fizyczna. Polega ona na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa na obiektach poprzez wyznaczenie wyszkolonych pracowników ochrony do obsługi i nadzoru nad nieruchomością.
W chwili obecnej świadczymy wyspecjalizowane usługi ochrony fizycznej dla segmentu biurowego, przemysłowego, handlowego, mieszkalnego i innych.
2
Jako jedyna firma w Polsce, w celu podniesienia jakości usług u klienta, posługujemy się Certyfikowanymi Pracownikami Ochrony, którzy co najmniej raz na 2 miesiące muszą odbyć obowiązkowe szkolenia.
Dzięki temu podnosimy sukcesywnie kwalifikacje naszych pracowników, którzy szkoleni są m.in. z obsługi klienta, Pierwszej Pomocy, Obsługi systemów PPOŻ, sposobów przeprowadzania ewakuacji budynków czy samoobrony.
3
Ponieważ pracownicy ochrony są również Państwa wizytówką na obiekcie, dbamy o to, aby byli ubrani w jednolite i eleganckie umundurowanie.
Dodatkowo wyposażamy ich w identyfikatory ze zdjęciem, emblematy firmowe, nowoczesne środki łączności bezprzewodowej i telefonicznej oraz zapewniamy im wsparcie w postaci załóg interwencyjnych.

Chronimy:

budynki biurowe
budynki biurowe
osiedla i apartamenty
osiedla i apartamentowce
centra handlowe
centra handlowe
obiekty logistyczne
obiekty logistyczne
hotele
hotele
zakłady przemysłowe
zakłady przemysłowe