BEZPIECZEŃSTWO, PROFESJONALIZM, WSPÓŁPRACA - PARTNER GODNY ZAUFANIA
 
 
 
Ochrona fizyczna
Zakres działalności
Obowiązki ochrony
Pracownicy
Nadzór i bezpieczeństwo
Instalacje telewizji przemysłowej
Instalacje alarmowe
Monitoring

  POLESCORT Security
ul. Marymoncka 105/24
01-813 Warszawa Sekretariat:
22 65 444 65
  Dział Ochrony Fizycznej:
696 443 447
  Dział Techniczny:
660 938 786
  Dział Kadr (Praca):
602 634 626
  Telefon alarmowy:
22 65 444 65
 
 

Oferta

Nasze koncesjonowane podmioty kompleksowo zajmują się ochroną osób i mienia, realizowaną w formie:

OCHRONA FIZYCZNA - Zakres działalności

Świadczone przez nas usługi realizujemy na podstawie koncesji MSWiA  w sposób określony Ustawą o Ochronie Osób i Mienia.  Główny ich zakres to bezpośrednia ochrona fizyczna:

 • siedzib urzędów państwowych
 • biurowców
 • obiektów handlowych
 • zakładów przemysłowych
 • magazynów i hurtowni
 • osiedli i budynków mieszkalnych
 • placów budów
 • wykonywanie zadań portierskich i obsługa recepcyjna
Nasi agenci ochrony posiadają wsparcie grup interwencyjnych i kontakt z całodobowym centrum operacyjnym. Pracownicy są estetycznie umundurowani i przed podjęciem ochrony otrzymują sprofilowane szkolenie w zależności od specyfiki miejsca realizacji usługi.
Realizując tego typu zadania korzystamy z różnego rodzaju rozwiązań technicznych, co podnosi bezpieczeństwo i pozwala na osiągnięcie w dłuższej perspektywie dużych oszczędności finansowych.

OCHRONA FIZYCZNA - Obowiązki ochrony

Ochrona obiektu polega w szczególności na:

 • ochronie osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu,
 • ochronie przed osobami stwarzającymi w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla mienia lub życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu,
 • przeciwdziałaniu próbom kradzieży bądź dewastacji mienia,
 • sprawdzaniu uprawnień do przebywania na obiekcie (np. niewpuszczanie akwizytorów, itp.)
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustaleniami  pomiędzy Nami – Zespołem Polescort Security a Zleceniodawcą. Najczęściej są to dzienniki służby, dzienniki ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów, w których zawarte są wszelkie informacje związane z wejściem/wjazdem na obiekt chroniony oraz danymi na temat opuszczenia obiektu
 • wzywaniu osób nieupoważnionych do przebywania na terenie obiektu lub zakłócających porządek do opuszczenia terenu chronionego a w razie potrzeby do wezwania załogi interwencyjnej, służb miejskich lub Policji
 • regularnych obchodach terenu powierzonego ochronie,
 • zapewnieniu Klientom komfortu w zakresie bezpieczeństwa,
 • współpracy między ochroną, administracją i użytkownikami obiektu a także służeniu im wszelką pomocą
 • informowaniu Zleceniodawców przez pracowników ochrony i ich przełożonych o wszelkich zdarzeniach i sprawach mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa obiektu,
 • dbaniu o porządek i właściwą organizację
 • dodatkowo, np. odbieraniu korespondencji czy obsłudze centrali telefonicznej,  

OCHRONA FIZYCZNA - Pracownicy

Od początku działalności nasze firmy zatrudniły już ponad 1000 przeszkolonych oraz sprawdzonych pracowników ochrony. Pracują u nas osoby godne zaufania, cechujące się doświadczeniem a także stanowczością i skutecznością działania w sytuacjach wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia.  Z uwagi na to, że powierzacie nam Państwo swoje bezpieczeństwo, staramy się tak dobierać poszczególnych pracowników, aby byli w stanie sprostać najwyższym wymaganiom, które muszą być spełniane przy wykonywaniu tak odpowiedzialnych zadań. Nasz profesjonalizm przejawia się w dokładnej selekcji agentów na poszczególne obiekty. Od naszych pracowników oczekujemy przede wszystkim:

 • wyobraźni i poczucia odpowiedzialności
 • doświadczenia w ochronie
 • wysokiej kultury osobistej i pozytywnego nastawienia do otoczenia
 • zaświadczenia o niekaralności
 • spełnienia wymagań dotyczących wieku i stanu zdrowia
 • odpowiednich zdolności psycho - fizycznych
 • umiejętności działania w grupie
 • stanowczości i zdecydowania

W zależności od potrzeb i stopnia ryzyka występującego na danym obiekcie, w uzgodnieniu z Klientem, zapewniamy licencjonowanych pracowników ochrony pierwszego lub drugiego stopnia. Nasz personel dobrany na skutek starannej rekrutacji przechodzi wszechstronne okresowe szkolenia . Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania działań związanych z Ochroną Osób i Mienia

OCHRONA FIZYCZNA - Nadzór i bezpieczeństwo

W codziennej pracy, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, stosujemy zasadę indywidualnego podejścia do klienta i oferowanych na Jego rzecz usług ochrony. Współpraca z każdą z naszych firm rozpoczyna się od analizy stopnia ryzyka jakie niesie ze sobą ochrona konkretnego obiektu. Najważniejszym celem jaki pragniemy osiągnąć przy realizacji ochrony jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osobom i ochranianemu mieniu.  Dlatego też opracowujemy dokładny i skuteczny plan ochrony obiektu, jednocześnie wyznaczając koordynatorów ds. ochrony (jednego, dwóch w zależności od potrzeb) nadzorujących ciągłość i przebieg ochrony oraz odpowiedzialnych za bieżące kontakty ze zleceniodawcami. Nasz wykwalifikowany personel ma doświadczenie w sprawowaniu opieki nad różnego rodzaju obiektami. Nadzorcy będą niezwłocznie informowali Przedstawiciela Zleceniodawcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu, mienia lub osób znajdujących się na jego terenie oraz sporządzają dla Zleceniodawcy w ustalonych okresach odpowiednie raporty wskazujące wszelkie wykryte nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu, wskazując w szczególności sposoby uniknięcia podobnych zagrożeń w przyszłości.

 

 
 
 
Polescort to Grupa Polskich Agencji Ochrony specjalizujących się w ochronie osób i mienia
  o nas | oferta | praca | kontakt Copyright POLESCORT 2012 | projekt: ADF Studio